Naukę korzystania z systemu zacznij od ukończenia samouczka, który dostępny jest na Twoim koncie w zakładce menu bocznego (Profil -> Wejdź do trybu testowego) lub skorzystaj z poniższej listy:

  1. Dodaj pracowników, którzy będą zbierać dane do systemu. W menu bocznym wybierz Członkowie i Zaproś Członka.
  2. Skonfiguruj podział magazynu. W menu bocznym wybierz Bary i podziel lokal na strefy magazynowe dla własnej wygody.
  3. Rozpocznij pierwszy spis magazynu. W menu bocznym wybierz Inwentaryzacje, przydziel pracowników i wybierz zakres spisu. Tu dowiesz się więcej o inwentaryzacjach.
Did this answer your question?